Coördinatie van verpleging
en verzorging aan huis
 

010 - 476 48 44

planning@zusterminnaar.nl

lettergrootte

12 14 16

Regelingen - Documenten

 

Klachtenregeling

Zuster Minnaar is aangesloten bij    om klachten met betrekking tot de organisatie Zuster Minnaar te behandelen.

Onze zorgverleners, welke allen ZZP-ers, zijn allen zelfstandig aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Zuster Minnaar heeft een bemiddelende rol bij klachten tussen cliënt en zorgverlener en zal er alles aan doen dit naar tevredenheid van beide partijen op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost zal Zuster Minnaar de cliënt zo goed mogelijk begeleiden en bij staan waar mogelijk.

Een klacht wordt bij voorkeur opgelost door klager en aangeklaagde gezamenlijk, al dan niet met inzet van een instantie voor klachtenopvang of – bemiddeling. Wanneer u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk indienen bij Zuster Minnaar. Via info@zusterminnaar.nl of schriftelijk naar: Zuster Minnaar, Kleiweg 101-a, 3051 GL Rotterdam.


U vermeldt bij het indienen van uw klacht:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Omschrijving van uw klacht
  • De wijze waarop we contact met u op kunnen nemen (telefoonnummer, e-mailadres, … )
  • De directie van Zuster Minnaar neemt uw klacht in behandeling en zal in grote lijnen de onderstaande procedure
    hanteren.
  • Binnen 14 dagen nadat u de klacht heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
  • De directie verzamelt documenten en informatie om de klacht te kunnen onderzoeken en zal met u het gesprek aan gaan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer we er naar u tevredenheid niet uitkomen kun u  uw klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg via e-mail info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

 

U behoudt te allen tijde het recht u rechtstreeks tot Klachtenportaal Zorg te wenden.


Zuster Minnaar is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en Geschilleninstantie KPZ en voldoet hiermee aan de eisen zoals die worden gesteld in de Wkkgz.
Zuster Minnaar doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden. Mocht er om wat voor een reden dan ook toch iets zijn waarmee de klant niet tevreden is en waar Zuster Minnaar samen met de klant niet uitkomt, dan kan van de onvrede melding worden gedaan bij https://klachtenportaalzorg.nl/ of contact worden opgenomen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

Bekijk hier de Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg
Lees voor meer informatie het Klachtenregelement Klachtenportaal Zorg
Lees voor meer informatie het Geschillenregelement Stichting Geschilleninstantie KPZ

 

Privacyreglement

Zuster Minnaar hanteert een privacyreglement. Hierin staan alle bepalingen waaraan de organisatie zich moet houden om de privacy van onze cliënten te waarborgen en bij de afhandeling van eventuele klachten.

Privacy regelement

 

Jaarverslag

Het jaarverslag van het afgelopen jaar (2017) vindt u hier.

Jaarverslag 2017