Coördinatie van verpleging
en verzorging aan huis
 

010 - 476 48 44

planning@zusterminnaar.nl

lettergrootte

12 14 16

Cliënttevredenheidsonderzoek

Onze cliënten waarderen de zorgverlening van Zuster Minnaar en de zorgverleners met een 8,9! Hier zijn we trots op!


Onlangs heeft Zuster Minnaar een onafhankelijk cliënt tevredenheidsonderzoek uit laten voeren door Facit volgens de richtlijnen van de CQ-index. Zuster Minnaar presteert met een 8,9 hoog boven het landelijk gemiddelde.

 

Zuster Minnaar levert zorg van een goed niveau, doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht.

 

De zorg wordt afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. De zorg doet recht aan wie de cliënt is en in samenspraak met de cliënt, zijn omgeving en de zorgverlener, komt de zorg tot stand.

 

De cliënt kan er op rekenen dat de zorg- en dienstverlening voldoet aan wettelijke vereisten, beroepscodes, landelijke door beroepsgroepen geautoriseerde richtlijnen, professionele standaarden en handreikingen, gebaseerd op de laatste inzichten en conform de afspraken en werkwijzen die gelden binnen Zuster Minnaar.

 

Waar blinkt Zuster Minnaar in uit?

U kunt meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt, meebeslissen over de dagen en de tijden waarop u thuiszorg krijgt en door wie. Zuster Minnaar komt haar afspraken goed na. Zuster Minnaar is een kleine overzichtelijke organisatie, mede daardoor is het duidelijk bij wie cliënten terecht kunnen met vragen en problemen. Zuster Minnaar staat open voor wensen van de cliënt en reageert goed en snel op vragen en suggesties.

 

Onze cliënten horen op tijd als er een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie. Zuster Minnaar is goed te bereiken, 7 dagen 24 uur per dag. Geen bandjes of keuzemenu’s. De zorgverleners zijn goed op de hoogte van de ziekte en/of gezondheidsproblemen van de cliënt, door kleine, betrokken professionele teams. Het vertrouwen in de zorgverleners is bovengemiddeld hoog. De zorgverlener is de spil in het web en werkt goed samen met andere hulpverleners zoals, huisarts, fysiotherapeut, specialist of diëtist. De zorgverleners luisteren aandachtig , hebben veel aandacht voor hoe het met de cliënt gaat en kunnen goed antwoord geven op vragen van de cliënt. Zo krijgen onze cliënten de verzorging op een manier zoals zij dat willen en kunnen de dingen blijven doen die zij belangrijk vinden, zo kunnen ze zich thuis goed redden in het dagelijks leven.

 

Extra cijfers

In de onderstaande tabel wordt weer gegeven hoe cliënten ons waardeerde in het tevredenheidsonderzoek. De maximaal haalbare score was 4,0