lettergrootte

Coördinatie van verpleging en verzorging aan huis

U bent op zoek naar persoonlijke zorg. Zuster Minnaar is een organisatie die sinds 1971 ervaring heeft in het coördineren van professionele zorgverlening, verpleging en verzorging aan huis.
Zuster Minnaar biedt een unieke en exclusieve formule waarin de zorg en verpleging in uw eigen vertrouwde woonomgeving vanzelfsprekend is.

Maatwerk, exclusiviteit, passievol, enthousiasme, motivatie en persoonlijke aandacht maken het verschil.

Ons zorgaanbod bestaat uit zorg na of ter voorkoming van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis, ouderenzorg en ouderen begeleiding, psychogeriatrische zorg en terminale en palliatieve zorg. Ons zorggebied is vooral gericht op regio Rotterdam - Rijnmond.

Zuster Minnaar heeft vele mogelijkheden voor persoonlijke verzorging en thuiszorg, bekijkt u ze op onze site.

PREZO_VVT_schema-2-2Prezo kwaliteitskeurmerk - (deel-)certificaat behaald!

Zuster Minnaar plaatst de kwaliteit van leven van de cliënt voorop. Mede hierom hebben wij er voor gekozen om het Prezo kwaliteitskeurmerk te gaan behalen. Een belangrijke stap is genomen: met vlag en wimpel geslaagd voor het eerste deelcertificaat.

Centraal in PREZO staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Bijvoorbeeld: 'De cliënt voelt zich thuis in zijn leefomgeving'. Het gaat hierbij niet meer primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties).

Zuster Minnaar presteert met een 8,9 hoog boven het landelijk gemiddelde!

Onze cliënten waarderen de zorgverlening van Zuster Minnaar en de zorgverleners met een 8,9! Hier zijn we trots op! Onlangs heeft Zuster Minnaar een onafhankelijk cliënt tevredenheidsonderzoek uit laten voeren door Facit volgens de richtlijnen van de CQ-index.
Lees verder

Hospice Thuis - Ongeneeslijk ziek en toch thuis blijven

Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u thuis blijven wonen? Bent u mantelzorger en valt de zorg u soms zwaar? Hospice Thuis kan een uitkomst bieden. Samen met Humanitas en Stichting Terminale Zorg Rotterdam biedt Zuster Minnaar mensen op een innovatieve manier de mogelijkheid om in de laatste levensfase in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Wij doen dat door het leveren van intensieve thuisverpleging en de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie. De wensen van u als cliënt én de familie (mantelzorgers) zijn voor ons leidend. Lees verder >